MagnorVinduet kan bidra til poeng i BREEAM-NOR

MagnorVinduet har utviklet dokumentasjon iht. BREEAM-NOR, noe som kan bidra til poeng i BREEAM-NOR prosjekt

Bygging og drifting av eiendom er noe av det som representerer den største miljøbelastningen i verden. Derfor går vi mot en grønn revolusjon når gjelder hvordan vi lokaliserer, planlegger, bygger og driver fremtidens bygg. Ikke minst gjelder dette større næringsbygg i utsatte områder.

For å kunne måle og registrere miljøbelastningen som hvert bygg representerer, finnes klassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR. Her vil en vurdering av alle byggets miljøaspekter -relatert til det samlete livsløp fra planlegging til destruksjon, bli registrert i en ensartet modell. Alle byggets positive miljøverdier ender opp med en poenggivende sluttkarakter - hvor karakterene for det enkelte bygg er sammenlignbare.

BREEAM-NOR modellen plasserer byggene i 5 miljøklasser:
                                   %-poeng oppnådd (inntil)

1. PASS                                  30
2. GOOD                                45
3. VERY GOOD                    55
4. EXCELLENT                     70
5. OUTSTANDING                85

BREEAM-NOR er nå standarden som de fleste seriøse byggherrer måler seg opp mot. Derfor pågår det en omfattende aktivitet innen eiendomsutvikling for å utvikle bærekraftige miljøbygg med høyeste BREEAM-NOR karakter.

MagnorVinduet med full EPD (Environment Product Declaration) dokumentasjon tilpasset BREEAM-NOR.
Tilfredsstillende miljødokumentasjon bidrar til poeng i BREEAM-NOR.
Det kan f.eks. være EPD - en miljøvurdering som kan gjøres av SINTEF.
Blant andre analyser som gir BREEAM-NOR poeng er Klimagassberegning og Sporbarhetsdokumentasjon.

MagnorVinduet har nå denne dokumentasjonen for alle sine toppsving- og fastkarmvinduer.
Vinduene er også blitt analysert og tilfredsstiller kravene iht. ECO produkt metoden.
Derfor bidrar MagnorVinduet med positiv poenggivning i BREEAM-NOR modellen.

Høy BREEAM-NOR klasse betyr større verdier for byggherre

”Grønne bygg” får høyere verdi både på kort og lang sikt. De ble mer attraktive bl.a. p.g.a av sunt miljø. De koster mindre å drive og de vil derfor holde seg bedre i verdi. Grønne bygg vil også gi bedre sikkerhet for belåning og være mer interessant i annenhåndsmarkedet.

Det er denne fremtiden MagnorVinduet har tilpasset seg. Vi er et høyteknologisk kvalitetsvindu i et høyteknologisk marked, og det kan vi dokumentere – sier adm. dir. Ole-Vidar Skaathun

Magnorvinduet

Lavt varmetap

I midten bruker vi en kjerne av supersterk kompositt, et materiale med ekstreme egenskaper, som både gir brutt kuldebro og 100 prosent stabilitet. MagnorVinduet anbefales av ENOVA.

Treverk inne

Innerdelen av vinduene er kledd med utvalgt nordisk treverk, impregnert og ferdigmalt i ønsket farge. Selv om produktene våre er produsert i aluminium har de det samme lune uttrykket innendørs som ved valg av tradisjonelle trevarer.

Vedlikeholdsfritt

Vinduene og dørene våre er konstruert i aluminium, noe som gir vedlikeholdsfri overflate på utsiden og en levetid på over 60 år. Dette er vi alene om.

Glass og farger

Vinduene og dørene lakkeres, og du har hele fargekartet å velge i når du eller arkitekten din skal plukke det som passer. Standardvinduene våre møter morgendagens krav, ser du etter flere egenskaper kan du velge blant våre mange varianter av spesialglass.

H-vinduet Magnor - i en klasse for seg!

©  2017 H-Magnor